Jak vymést z komína saze?

0
257

Žádný komín se při topení pevnými palivy neobejde bez údržby. Bez ohledu na to, zda spalujete dokonale proschlé dřevo, brikety z řepkové slámy nebo hnědouhelnou bilinskou kostku, v průduchu se hromadí saze.

Čím více sazí se v komíně nahromadí, tím horší je jeho tah. To způsobuje nedokonalé spalování a komín se tak zanáší ještě rychleji. Riziko není v tom, že pecka pokoj nevytopí. Saze jsou extrémně hořlavé a jejich vznícení může při poruchách komína způsobit požár.

1.Nechte ho vychladnout
Než se pustíte do zkoumání komína, nechte vyhasnout v peci a dejte komínu čas, aby vychladl a vydýchal se. Ušetříte si starosti s kouřem valícím se do podkroví či horkými jiskrami, které by mohly způsobit požár.

Vyberte si na práci den, kdy budete mít dostatek času na seznamování se. Ať se jedná o starý cihlový komín 15 na 15, nebo novodobou skládačku s keramickým vložkováním.

2.Seznamte se s komínem
Komínový průduch nespojuje pouze kouřovod krbu s komínovou čepicí na střeše. Prochází celou jeho výškou. Na většině komínů naleznete dvoje plynotěsných dvířek. Ty u paty komína slouží k vybírání sazí. Pokud se na dně komína nachází kapalný dehet, je to znamení, že cosi s vaším topením není v pořádku.

Vrchní dvířka slouží k vymetání komína. Usnadňují údržbu komína, abyste nemuseli při každém čištění vylézt až nahoře nad střechu. Pokud vrchní dvířka chybí, komín lze vymést i přes jeho ústí kouřovodu či spodní vyjímací dvířka. Na namrzlou či mokrou stěnu nevylézejte.

3.Pohled dovnitř
Malé toaletní zrcátko vám pomůže nahlédnout do útrob průduchu. Vezměte jej do ruky a vsuňte do plné hloubky spodních vybíracích dvířek. Pokud jej správně natočíte, budete se přes komín dívat na oblohu jako přes periskop.

Zrcátko vám prozradí, kolik sazí je v komíně, jak moc je uhnutý od své osy a někdy pomůže odhalit i nečekané překážky, jakou může být holub, straka či jiná ptáče, která spadla dovnitř. Pokud si první pohled zafixujete v mysli, budete mít vždy jasno v tom, jestli je komín v dobrém stavu.

  1. Štětkou odstraňte nános
    Ocelový prut s drátěnou štětkou je tím nejpovolanějším nástrojem pro uvolnění sazí ze stěn kouřovodu. Postupujte pomalu a táhlým pohybem pracujte po celé jeho délce. Ocelové štětiny jsou jemné a uvolňují pouze částečky, které v průduchu vytvořily nános.

Uvolněné saze vyjměte přes spodní dvířka a zrcátkem překontrolujte vnitřek komína. Povrch očištěný od volných sazí vám může prozradit mnoho o tom, jakým způsobem topíte a zda je komín v rovnováze s vašimi kamny.

5.Co s dehtem?
Lesklé nánosy lepkavého dehtu kominická štětka neodstraní. Ponášejí se na asfalt a svojí agresivní chemií působí na materiál, ze kterého je komín postaven. Vznikají tehdy, pokud spaliny nesehřejí komín na dostatečnou teplotu. To má za následek kondenzaci par.

Na vině může být mokré palivové dříví či nepřiměřeně velký průřez nového komína ke spotřebiči, který je k němu připojen. Tak či onak, výstražný signál by měl být pro vás pobídkou k řešení.

Pokud se vám podaří problém s kondenzací par odstranit, dehet se postupně vysuší a začne se odlupovat spolu se sazemi. Aby to šlo rychleji, použít lze chemické uvolňovače spalované v topeništi.

6.Uzavřete dvířka
Po vyčištění komína důkladně uzavřete všechna dvířka a zkontrolujte těsné napojení kouřovodu. Po roztopení v peci proveďte krátkou inspekci, abyste se ujistili, že je vše v absolutním pořádku. Na vymetací dvířka si tužkou poznamenejte datum poslední kontroly a naplánujte si do kalendáře další.

Pokud se váš komín opakovaně zanáší během několika týdnů, mělo by to být pro vás pobídkou k diskusi s kominíkem. Ten pomocí měřicích přístrojů přeměří jeho tah vzhledem k připojeným kamnům a navrhne vám řešení k dosažení rovnováhy.

Předchozí článekJak neuklouznout před vlastním domem
Další článekPráce na festivalu nikdy nekončí. Členové týmu Pohody popisují, co se skrývá za její organizací